Image of the Belgian Lung Foundation

LOOP OF WANDEL VOOR de Belgian Lung Foundation (BeLF)

Wens je een solidaire dimensie aan jouw deelname toe te voegen ?

Ben je nog op zoek naar een mooie uitdaging met je familie, collega’s en vrienden, voor een onvergetelijke teambuilding of een inspirerende liefdadigheidsrun ?

Sluit je dan aan bij ons “Run for your Lungs” team !

Op zondag 26 mei 2024 verwelkomen we je graag aan de start voor de 44 editie van dit sportevenement.

De inschrijvingskosten bedragen 50€* per persoon.

Wat is hier inbegrepen ?

– Je inschrijving aan de 20 km (het inschrijvingsgeld bedraagt 28 € BTW inbegrepen);
– Je “sport ” T-shirt in jouw maat (T-SHIRT MAATTABEL);
– Je borstnummer;
– Een gezonde snack en een drank bij je aankomst na het lopen;
– Een BelF-stand en bewaakte vestiaire dicht bij de aankomst;
– En een geweldige sfeer !
– Steun een nobel doel.

We sluiten de inschrijvingen af op maandag 22 april om middernacht

Door je in te schrijven, geef je ons de toestemming om foto's en video's te maken die de Belgian Lung Foundation
kan gebruiken in zijn communicatie op zijn website, zijn Linkedin pagina en op Instagram, …

Logo Belgian Lung Foundation 20km Brussels

Met de steun van

Logo AstraZeneca
Logo Chiesi
Logo GSK
Logo Sanofi

De Belgian Lung Foundation neemt voor het eerst deel aan de 44e editie van de 20 km van Brussel, die plaatsvindt op zondag 26 mei 2024.

We moedigen iedereen aan om deel te nemen aan de 20 KM (lopers en wandelaars) en zich aan te sluiten bij een van de “Run for your Lungs“-teams van de Belgian Lung Foundation.

Run for your Lungs - 20km Brussels

Onze stand bevindt zich in het Jubelpark (zie bijgevoegd plan).

 • Profiteer van deze gelegenheid om collega's/partners/vrienden/familieleden te ontmoeten in een gezellige sfeer, maar vooral om ons te helpen de sportbeoefening te promoten en een voorbeeld te stellen aan het publiek.
 • De opbrengst van uw deelname aan de 20 km van Brussel 2024 gaat naar de sensibilisering en ondersteuning van de Belgian Lung Foundation.
 • Wij zijn ervan overtuigd dat het meer dan ooit nodig is om het publiek bewust te maken van de symptomen, de risicofactoren en de gevolgen voor het dagelijkse leven en de naasten van patiënten met astma of chronische obstructieve longziekte (COPD).
 • Samen werken we aan het verbeteren van de middelen en diensten die beschikbaar zijn voor deze patiënten, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van ondersteuningsprogramma's en -groepen, voorlichting en longrevalidatie.

We hopen dat velen van jullie zich bij ons zullen aansluiten voor deze nobele zaak!

Ik registreer me

Belgian Lung
Foundation

De leden van de Raad van Bestuur van de BeRS, gesteund door de ERS (European Respiratory Society) en het IRC (International Respiratory Coalition), hebben beslist om een nieuwe stichting van openbaar nut op te richten, de Belgian Lung Foundation (BeLF).

Wat is een stichting van openbaar nut?

Het is een stichting die een belangeloos en liefdadig doel heeft, gericht op de verwezenlijking van een werk van filantropische, ideologische, religieuze, wetenschappelijke, artistieke, pedagogische of culturele aard.

Maar waarom wil de BeRS een stichting van openbaar nut oprichten?

 1. Filantropische en wetenschappelijke doelstellingen :

  Deze stichting zal de BeRS in staat stellen om specifieke doelstellingen na te streven, zoals gezondheidsbevordering, educatieve missies, bevordering van een gezonde omgeving.

 2. Bekendheid

  Stichtingen van openbaar belang zijn onderworpen aan strikte regels op het vlak van bestuur, transparantie en verantwoordingsplicht, wat kan helpen om het profiel en het imago van de BeRS en zijn partners te verbeteren.

Hoe zal ze gefinancierd worden?

 • Door subsidies aan te vragen voor een specifiek project aan instellingen zoals de Koning Boudewijnstichting, het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO)
 • Door schenkingen en legaten
 • Door sponsoring van specifieke activiteiten
 • Naar het model van de European Lung Foundation zijn er geen rechtstreekse bijdragen van industriële partners
Quels sont les objectifs de cette fondation ?

Wat zijn de doelstellingen van deze stichting?

 • De gezondheid van de luchtwegen promoten door middel van evenementen, projecten en educatieve activiteiten.
 • Een discussieforum creëren dat patiëntenverenigingen, gezondheidswerkers, onderzoekers, milieuverenigingen, enz. samenbrengt met als doel de longgezondheid te verbeteren en de diagnose, behandeling en zorg te bevorderen.
 • Om wetenschappelijk en medisch onderzoek te ontwikkelen op het gebied van luchtwegen door het toekennen van beurzen en prijzen.
 • Het publiek bewust maken van het belang van aandoeningen van de luchtwegen en aanverwante problemen, de impact van luchtvervuiling in het algemeen en in België in het bijzonder, door het opzetten van actieplannen: (zoals het Belgisch Astma Actie Plan) en groepen samen te stellen om de aandacht te vestigen op specifieke kwesties (luchtvervuiling, enz.).
 • Het organiseren of ondersteunen van conferenties, seminaries of cursussen over respiratoir medisch onderzoek in België of in het buitenland.
 • Ondersteuning bieden aan de Belgische politieke en administratieve autoriteiten met betrekking tot de gezondheid van de luchtwegen.
 • Advies publiceren i.v.m. gezondheidsbeleid op het gebied van aandoeningen van de luchtwegen.

Samengevat

Het doel van al deze initiatieven is om in België een nationale coalitie te creëren tegen aandoeningen van de luchtwegen met verschillende actoren (gezondheidswerkers, patiënten, onderzoekers, burgers) met als doel de gezondheid van de luchtwegen te bevorderen door onderwijs en onderzoek op dit gebied te ondersteunen en door een milieu vriendelijk beleid te implementeren.